HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Uređaj uvlači više listova papira istovremeno

background image

Uređaj uvlači više listova papira istovremeno

Ako uređaj uvlači više listova papira iz ležišta istovremeno, pokušajte sa sledećim rešenjima.

1.

Izvadite ris papira iz ležišta i blago ga savijte, okrenite ga za 180 stepeni i okrenite ga na drugu

stranu. Nemojte razlistavati papir. Vratite ris papira u ležište.

2.

Koristite samo papir koji ispunjava HP specifikacije za ovaj uređaj.

3.

Koristite papir koji nije zgužvan, savijen ili oštećen. Ako je potrebno, koristite papir iz drugog

pakovanja.

4.

Vodite računa da ne prepunite ležište. Ako je ležište prepunjeno, uklonite ceo ris papira iz ležišta,

poravnajte ris papira, zatim vratite deo papira u ležište.

5.

Vodite računa da vođice za papir u ležištu buu pravilno podešene za format papira koji se koristi.

Podesite vođice tako da dodiruju ris papira, ali da ga ne savijaju.