HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Loša fizička veza

background image

Loša fizička veza

1.

Proverite da li je proizvod priključen na ispravni mrežni port korišćenjem kabla odgovarajuće

dužine.

2.

Proverite da li su kablovi dobro pričvršćeni.

3.

Pogledajte vezu sa mrežnim portom na zadnjoj strani uređaja i proverite da li su uključeni

indikatori žute boje za aktivnost i zelene boje za status veze.

4.

Ako problem i dalje postoji, pokušajte sa drugačijim kablom ili portom na čvorištu.