HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe za papir

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe za papir

1.

Otvorite zadnju izlaznu korpu.

NAPOMENA:

Ako se veći deo papira i

dalje nalazi u uređaju, moždeaće vam biti

lakše da ga uklonite kroz površinu gornjeg

poklopca.

2.

Uhvatite obe strane papira i pažljivo ga

izvucite iz uređaja. Na papiru će možda ostati

nešto ispuštenog tonera. Vodite računa da ga

ne prospete na sebe ili po uređaju.

NAPOMENA:

Ako vađenje zaglavljenog

papira ide teško, pokušajte da potpuno

otvorite gornji poklopac kako bi se smanjio

pritisak na papir. Ako se list pocepa ili još

uvek ne možete da ga uklonite, izvucite papir

iz dela gde se nalazi grejač.

3.

Zatvorite zadnju izlaznu korpu.

4.

Ako se i dalje prikazuje poruka o

zaglavljenom papiru, list papira je još uvek

zaglavljen u uređaju. Potražite zaglavljeni

papir na drugoj lokaciji.

186

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW