HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Uklanjanje zaglavljenih spajalica iz opcionalne jedinice za povezivanje/slaganje

background image

Uklanjanje zaglavljenih spajalica iz opcionalne jedinice za povezivanje/slaganje

Nakon uklanjanja zaglavljene spajalice, heftalica mora ponovo da se napuni, tako da prvih nekoliko

dokumenata možda neće biti priheftani. Ako je zadatak za štampanje poslat, a heftalica je

zaglavljena ili u njoj nema spajalica, zadatak će se ipak odštampati pod uslovom da putanja do

police za povezivanje papira nije blokirana.

1.

Sa desne strane opcionalne jedinice za

povezivanje/slaganje, okrenite heftalicu ka

prednjoj strani uređaja dok ne škljocne i ne

dođe u otvoren položaj. Povucite plavo

punjenje za heftalicu da biste ga uklonili.

188

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

2.

Okrenite zeleni poklopac na kraju punjenja za

heftalicu nagore i izvadite zaglavljenu

spajalicu.

3.

Vratite punjenje u heftalicu, zatim okrenite

heftalicu ka zadnjoj strani uređaja dok ne

legne na mesto