HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Štampanje prve ili poslednje stranice na drugačijem papiru u operativnom sistemu Windows

background image

Štampanje prve ili poslednje stranice na drugačijem papiru u
operativnom sistemu Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka,

kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Papir/kvalitet.

136

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

4.

U oblasti Posebne stranice, kliknite na

opciju Štampaj stranice na drugom

papiru, a zatim na dugme Settings

(Postavke).

5.

U oblasti Broj stranica u dokumentu,

izaberite opciju Prva ili Poslednja.

6.

Izaberite odgovarajuće opcije na padajućim

listama Izvor papira i Tip papira. Kliknite

na dugme Dodaj.

SRWW

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

137

background image

7.

Ako i prvu i poslednju stranicu štampate na

drugačijem papiru, ponovite korake 5 i 6 i

izaberite opcije za preostalu stranicu.

8.

Kliknite na dugme U redu.