HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Podešavanje dokumenta da stane na veličinu stranice u operativnom sistemu Windows

background image

Podešavanje dokumenta da stane na veličinu stranice u
operativnom sistemu Windows

1.

U meniju Datoteka u softveru izaberite

stavku Štampanje.

138

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Effects (Efekti).

4.

Izaberite opciju Print document on

(Štampaj dokument na), a zatim iz

padajuće liste izaberite format.