HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Otkazivanje zadatka za štampanje na Windows računarima

background image

Otkazivanje zadatka za štampanje na Windows
računarima

NAPOMENA:

Ako je zadatak za štampanje u poodmakloj fazi, možda nećete moći da ga

otkažete.

1.

Ako je zadatak za štampanje u toku, možete ga otkazati na sledeći način:

a. Pritisnite dugme STOP (STANI) na kontrolnoj tabli uređaja.

b. Uređaj će zatražiti od vas da potvrdite otkazivanje. Pritisnite dugme

OK

.

2.

Zadatak za štampanje takođe možete otkazati i pomoću softvera ili u redosledu zadataka za

štampanje.

Softver: Na ekranu računara na kratko se pojavljuje dijalog pomoću koga možete da

otkažete zadatak za štampanje.

Redosled zadataka štampanja u operativnom sistemu Windows: Ako se

zadatak za štampanje nalazi u redosledu zadataka za štampanje (u memoriji računara) ili

spuleru štampača, zadatak obrišite tamo.

Windows XP, Server 2003 ili Server 2008: Kliknite na dugme Start, kliknite na

stavku Settings (Postavke), a zatim na stavku Printers and Faxes (Štampači i

faksovi). Dvaput kliknite na ikonu uređaja da otvorite prozor, desnim tasterom miša na

zadatak za štampanje koji želite da otkažete i zatim kliknite na Cancel (Otkaži).

Windows Vista: Kliknite na Start, zatim na Control Panel (Kontrolna tabla) i na

kraju u odeljku Hardware and Sound (Hardver i zvuk) kliknite na Printer

(Štampač). Dvaput kliknite na ikonu uređaja da otvorite prozor, desnim tasterom miša

na zadatak za štampanje koji želite da otkažete i zatim kliknite na Cancel (Otkaži).

Windows 7: Kliknite na dugme Start, a zatim na stavku Devices and Printers

(Uređaji i štampači). Dvaput kliknite na ikonu uređaja da otvorite prozor, desnim

tasterom miša na zadatak za štampanje koji želite da otkažete i zatim kliknite na

Cancel (Otkaži).

116

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu
Windows

Načini otvaranja dijaloga za štampanje iz programa mogu se razlikovati. Procedure koje su opisane u

nastavku zasnovane su na načinu koji se najčešće koristi. Neki programi ne sadrže meni File

(Datoteka). Uputstvo za otvaranje dijaloga za štampanje potražite u dokumentaciji programa koji

koristite.

Otvaranje upravljačkog programa štampača u operativnom
sistemu Windows

1.

U meniju Datoteka u softveru izaberite

stavku Štampanje.

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Izbori.

SRWW