HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Mer information

background image

Mer information

Mer information om dessa miljöämnen:

Miljöprofil för den här och många relaterade HP-produkter

HP:s miljöengagemang

HP:s miljöhanteringssystem

HP:s program för återvinning av förbrukade produkter

Säkerhetsinformation om material

234

Bilaga D Föreskrifter

SVWW

background image

Se

www.hp.com/go/environment

eller

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

SVWW

Miljövänlig produkthantering

235