HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tonerförbrukning

background image

Tonerförbrukning

EconoMode använder mindre toner, vilket kan öka tonerkassettens användningstid. HP rekommenderar

att du inte använder EconoMode kontinuerligt. Om EconoMode alltid används kan det hända att

tonern räcker längre än de mekaniska delarna i tonerkassetten. Om utskriftskvaliteten börjar försämras

och inte längre är godtagbar bör du fundera på att byta ut tonerkassetten.