HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Instruktioner för nätsladd

background image

Instruktioner för nätsladd

Se till att strömkällan är rätt för skrivarens strömspecifikationer. Strömspecifikationerna anges på

produktetiketten. Produkten använder antingen 100-127 Vac eller 220-240 Vac och 50/60 Hz.

Anslut nätsladden mellan produkten och ett jordat eluttag.

VIKTIGT:

Hindra att produkten skadas genom att bara använda nätsladden som kommer med

produkten.