HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Minnestilldelning

background image

Minnestilldelning

Hjälpprogram eller utskrifter som du laddar ner till produkten innehåller ibland resurser (t.ex.

teckensnitt, makron eller mönster). Resurser som internt har märkts som permanenta lagras i produktens

minne tills du stänger av produkten.

Använd följande riktlinjer om du använder funktionen PDL (Page Description Language) för att markera

resurser som permanenta. Mer teknisk information finns i PDL-referensmaterial för PCL eller PS.

Markera endast resurser som permanenta när det är absolut nödvändigt att de finns kvar i minnet

medan produkten är påslagen.

Skriv bara permanenta resurser till produkten i början av en utskrift och inte när produkten skriver

ut.

OBS!

Om du använder många permanenta resurser eller laddar ner dem under pågående utskrift

kan detta minska produktens prestanda eller dess förmåga att skriva ut komplicerade sidor.

166

Kapitel 9 Hantera och underhålla

SVWW