HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Menyn Visningsinställningar

background image

Menyn Visningsinställningar

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Visningsinställningar.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-7

Menyn Visningsinställningar

Första nivån

Andra nivån

Värden

Visa ljusstyrka

Intervallet är –10 till 10.

Språk

Välj från en lista med språk som kan
användas på produkten.

Visa IP-adress

Teckenfönstret

Göm

24

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW

background image

Tabell 2-7

Menyn Visningsinställningar (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Värden

Tidsgräns inaktivitet

Intervall: 10–300 sekunder

Standard = 60 sekunder

Raderbara varningar

Jobb*

Godartade fel

Autofortsätt (10 sekunder)*

Tryck på OK för att fortsätta