HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack

background image

Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack

1.

Ta bort allt papper från utmatningsfacken.

2.

På baksidan av sorteraren med 5 fack öppnar

du åtkomstluckan.

3.

Om papperet har fastnat överst i sorteraren

med 5 fack tar du bort det genom att dra det

rakt ut.

SVWW

Rensa trassel

183

background image

4.

Om papperet har fastnat längst ned i

sorteraren öppnar du luckan till det bakre

utmatningsfacket och tar bort papperet genom

att dra det rakt upp.

5.

Stäng åtkomstluckan och det bakre

utmatningsfacket.

184

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW