HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark

background image

Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark

1.

Dra ut facket ur produkten, lyft det försiktigt

och ta bort eventuellt skadat material.

2.

Om kanten på det papper som har fastnat syns

i matningsområdet kan du dra det långsamt

nedåt och ut ur produkten. (Dra inte papperet

rakt ut, för då går det sönder.) Om papperet

inte syns tittar du i nästa fack eller i området

kring produktens övre lucka.

190

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW

background image

3.

Se till att papperet ligger platt i facket i alla

fyra hörnen och under markörerna för maximal

höjd.

4.

Skjut in facket i enheten.

5.

Ta bort felmeddelandet genom att trycka på

knappen

OK

.

6.

Om meddelandet om trassel inte försvinner

finns det fortfarande papper som har fastnat i

produkten. Leta då på ett annat ställe.