HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Meddelandetyper på kontrollpanelen

background image

Meddelandetyper på kontrollpanelen

Fyra typer av meddelanden på kontrollpanelen kan visa status eller problem med produkten.

Meddelandetyp

Beskrivning

Statusmeddelanden

Statusmeddelanden visar produktens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner och
kräver inga åtgärder. Meddelandena ändras allt eftersom produktstatusen förändras. När produkten
är redo, inte är upptagen och inte har några väntande varningsmeddelanden visas
statusmeddelandet Redo om produkten är ansluten.

Varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Dessa meddelanden växlar ofta med
Redo eller statusmeddelandena och ligger kvar tills du trycker på

OK

. En del varningsmeddelanden

kan tas bort. Om Raderbara varningar på menyn Visningsinställningar har värdet Jobb tas
meddelandena bort när nästa utskrift körs.

Felmeddelanden

Felmeddelanden informerar om något som du måste göra, t.ex. lägga i papper eller åtgärda trassel.

En del felmeddelanden har en automatisk fortsättningsfunktion. Om Godartade fel på menyn
Visningsinställningar har angetts till Fortsätt automatiskt fortsätter skrivaren att fungera som
vanligt efter att ett sådant felmeddelande har visats i tio sekunder.

OBS!

Om du trycker på någon knapp inom tio sekunder efter det att ett sådant felmeddelande har

visats åsidosätts funktionen Fortsätt automatiskt och knappfunktionen ges företräde. Om du
exempelvis trycker på Stoppa pausas utskriften och du har möjlighet att avbryta den.

Meddelanden om
allvarliga fel

Allvarliga felmeddelanden informerar dig om ett produktfel. Du kan ta bort en del av dessa
meddelanden genom att stänga av och sedan starta produkten igen. Meddelandena påverkas inte
av inställningen Fortsätt automatiskt. Om felet inte försvinner krävs service.