HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Prioritet för utskriftsinställningar

background image

Prioritet för utskriftsinställningar

Ändringar i utskriftsinställningarna får olika prioritet, beroende på var ändringarna görs:

OBS!

Namnen på kommandon och dialogrutor kan variera, beroende på vilket program du

använder.

Dialogrutan Utskriftsformat: Klicka på Utskriftsformat eller motsvarande kommando på

menyn Arkiv i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar

som du ändrar här åsidosätter ändringar som görs på andra ställen.

Dialogrutan Skriv ut: Klicka på Skriv ut, Utskriftsformat eller motsvarande kommando i

menyn Arkiv i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar

som du ändrar i dialogrutan Skriv ut har lägre prioritet och åsidosätter i allmänhet inte

ändringar som görs i dialogrutan Utskriftsformat.

Dialogrutan Egenskaper för skrivare (skrivardrivrutinen): Klicka på Egenskaper i

dialogrutan Skriv ut när du vill öppna skrivardrivrutinen. De inställningar du gör i dialogrutan

Egenskaper för skrivare påverkar i allmänhet inte de inställningar som har gjorts på annat

håll i skrivarprogramvaran. Du kan ändra de flesta av skrivarinställningarna här.

Skrivardrivrutinens standardinställningar: Skrivardrivrutinens standardinställningar avgör

vilka inställningar som används i alla utskriftsjobb, om inte inställningarna ändras i dialogrutan

Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper för skrivare.

Skrivarinställningar på kontrollpanelen: De inställningar som ändras på skrivarens

kontrollpanel har lägre prioritet än ändringar som görs någon annanstans.