HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Tolka meddelanden om förbrukningsmaterial på kontrollpanelen

background image

Tolka meddelanden om förbrukningsmaterial på kontrollpanelen

Tabell 7-1

Statusmeddelanden för förbrukningsartiklar

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

10.0X.Y0 Minnesfel,
förbrukningsmaterial

Det går inte att läsa eller skriva till ett
minneschip för tonerkassett eller också
saknas minneschip i tonerkassetten.

Sätt i tonerkassetten igen eller sätt i en ny
tonerkassett.

Använt material används

Tonerkassetten har används tidigare.

Om du tror att du har köpt äkta HP-
förbrukningsmaterial går du till

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Byt ut <förbrukningsmaterial>

Produkten indikerar när ett
förbrukningsmaterial har nått slutet av sin
uppskattade livslängd. Den faktiska
återstående livslängden kan skilja sig från
uppskattningen. Ha förbrukningsmaterial i
reserv som kan installeras när
utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Förbrukningsmaterialet behöver inte bytas nu
såvida inte utskriftskvaliteten inte längre är
acceptabel. När HP-förbrukningsmaterialet
har nått slutet av dess ungefärliga livslängd,
upphör HP:s Premium Protection-garanti för
det.

Byt ut angivet förbrukningsmaterial.

Du kan också ställa in produkten så att
utskriften går vidare genom att använda
menyn Hantera förbrukningsmaterial.

Byt ut material

Två eller fler förbrukningsmaterial har nått
slutet av uppskattad livslängd. Den faktiska
återstående livslängden kan skilja sig från
uppskattningen. Ha förbrukningsmaterial i
reserv som kan installeras när
utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Förbrukningsmaterialet behöver inte bytas nu
såvida inte utskriftskvaliteten inte längre är
acceptabel. När HP-förbrukningsmaterialet
har nått slutet av dess ungefärliga livslängd,
upphör HP:s Premium Protection-garanti för
det.

Tryck på nedåtpilen om du vill se vilka
förbrukningsmaterial som behöver bytas.

Du kan också ställa in produkten så att
utskriften går vidare genom att använda
menyn Hantera förbrukningsmaterial.

Inkompatibel
<förbrukningsmaterial>

Angivet förbrukningsmaterial är inte
kompatibelt med den här produkten.

Byt ut förbrukningsmaterialet mot ett som är
avsett för produkten.

Inkompatibla förbrukningsmaterial

Det finns installerade förbrukningsmaterial
som inte är avsedda för den här produkten.
Det går inte att skriva ut med de här
förbrukningsmaterialen installerade.

Tryck på nedåtpilen för att identifiera
förbrukningsmaterial som inte kan användas.
Installera förbrukningsmaterial som är
avsedda för produkten.

108

Kapitel 7 Tonerkassetter

SVWW

background image

Tabell 7-1

Statusmeddelanden för förbrukningsartiklar (fortsättning)

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

Låg nivå på förbrukningsmaterial

Det här meddelandet visas när minst två
förbrukningsmaterial har nått en låg nivå.
Den faktiska återstående materiallivslängden
kan variera. Tryck på nedåtpilen för att
visa vilka förbrukningsmaterial som snart är
slut. Du behöver inte byta ut
förbrukningsmaterialet nu om
utskriftskvaliteten fortfarande är acceptabel.
När nivån på förbrukningsmaterial från HP
är mycket låg upphör HP:s Premium
Protection-garanti för förbrukningsmaterialet
att gälla.

Om du vill fortsätta skriva ut, byter du ut
förbrukningsmaterialet eller konfigurerar om
produkten med hjälp av menyn Hantera
förbrukningsmaterial

kontrollpanelen.

Mycket låg nivå på
förbrukningsmaterial

Det här meddelandet visas när minst två
förbrukningsmaterial har nått en mycket låg
nivå. Tryck på nedåtpilen för att visa vilka
förbrukningsmaterial som snart är slut. Den
faktiska återstående materiallivslängden kan
variera. Du behöver inte byta ut
förbrukningsmaterialet nu om
utskriftskvaliteten fortfarande är acceptabel.
När nivån på förbrukningsmaterial från HP
är mycket låg upphör HP:s Premium
Protection-garanti för förbrukningsmaterialet
att gälla.

Om du vill fortsätta skriva ut, byter du ut
förbrukningsmaterialet eller konfigurerar om
produkten med hjälp av menyn Hantera
förbrukningsmaterial

kontrollpanelen.

Ogiltiga tillbehör installerade

Tonerkassetten är avsedd för en annan HP-
produkt.

Byt ut tonerkassetten om utskriftskvaliteten
inte längre är acceptabel.

Svart patron låg

Skrivaren indikerar när nivån på något
förbrukningsmaterial är låg. Faktisk livslängd
på tonerkassett kan variera. Du behöver inte
byta ut tonerkassetten just då såvida inte
utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.

Byt ut tonerkassetten om utskriftskvaliteten
inte längre är acceptabel. Köp en
utbyteskassett som du har till hands när den
installerade kassetten har tagit slut.

Svart patron mycket låg

Produkten indikerar när nivån på något
förbrukningsmaterial är mycket låg.
Tonerkassetters faktiska livslängd varierar.
Du behöver inte byta ut tonerkassetten just nu
såvida inte utskriftskvaliteten inte längre är
acceptabel. När nivån på
förbrukningsmaterial från HP är mycket låg
upphör HP:s Premium Protection-garanti för
förbrukningsmaterialet att gälla.

Byt ut tonerkassetten om utskriftskvaliteten
inte längre är acceptabel.

SVWW

Lösa problem med tonerkassetter

109

background image

Tabell 7-1

Statusmeddelanden för förbrukningsartiklar (fortsättning)

Meddelande på kontrollpanelen

Beskrivning

Rekommenderad åtgärd

Underhållssats mycket låg

Underhållssatsens materialnivå är mycket
låg. Den faktiska återstående
materiallivslängden kan variera. Du behöver
inte byta ut underhållssatsen just nu såvida
inte utskriftskvaliteten inte längre är
acceptabel. När nivån på
förbrukningsmaterial från HP är mycket låg
upphör HP:s Premium Protection-garanti för
förbrukningsmaterialet att gälla.

Byt ut underhållssatsen om utskriftskvaliteten
inte längre är acceptabel. Instruktioner
medföljer underhållssatsen.

Underhållssats nästan slut

Underhållssatsens materialnivå är låg Den
faktiska återstående materiallivslängden kan
variera. Det kan vara bra att ha en
underhållssats i reserv som kan installeras
när utskriftskvaliteten inte längre är
acceptabel. Du behöver inte byta ut
underhållssatsen just då såvida inte
utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.

Byt ut underhållssatsen om utskriftskvaliteten
inte längre är acceptabel. Instruktioner
medföljer underhållssatsen.

110

Kapitel 7 Tonerkassetter

SVWW