HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ange ett namn för det lagrade jobbet

background image

Ange ett namn för det lagrade jobbet

Följ anvisningarna nedan om du vill ändra det standardinställda namnet för en lagrad utskrift.

1.

Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet.

2.

Välj skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

3.

Klicka på fliken Lagra utskrift.

4.

Välj ett läge för lagrad utskrift.

5.

För att automatiskt skapa ett utskriftsnamn för det lagrade dokumentet klickar du på alternativet

Automatisk i området Utskriftsnamn. Drivrutinen använder dokumentfilnamnet om det är

tillgängligt. Om dokumentet saknar filnamn använder drivrutinen programvarunamnet eller

tidsstämpeln som namn på utskriften.

Om du vill ge utskriften ett namn klickar du på alternativet Eget och skriver in namnet.

6.

Välj ett alternativ i listrutan Om utskriftsnamnet existerar.

Välj alternativet Använd utskriftsnamn + (1–99) om du vill lägga till ett nummer i slutet

av det befintliga namnet.

Välj alternativet Ersätt befintlig fil om du vill skriva över en utskrift som redan har det

namnet.

SVWW

Ytterligare utskriftsmetoder i Windows

145