HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Desteklenen ağ iletişim kuralları

background image

Desteklenen ağ iletişim kuralları

Tablo 5-1

Desteklenen ağ protokolleri

Ağ türü

Desteklenen protokoller

TCP/IP IPv4 ve IPv6 ağları

Bonjour

Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP) v1, v2 ve v3

Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP)

Güvenli HTTP (HTTPS)

Dosya Aktarım Protokolü (FTP)

Port 9100

Line printer daemon (LPD)

Internet Yazdırma Protokolü (IPP)

Güvenli IPP

Web Hizmetleri Dinamik Bulma (WS Bulma)

IPsec/Firewall

Yalnızca TCP/IP IPv4 ağlar

Otomatik IP

Hizmet Konumu Protokolü (SLP)

Önemsiz Dosya Aktarım Protokolü (TFTP)

Telnet

Internet Grup Yönetim Protokolü (IGMP) v2

Önyükleme Protokolü (BOOTP)/DHCP

Windows Internet Ad Hizmeti (WINS)

IP Doğrudan Modu

WS Yazdırma

TRWW

Windows ile bir ağa bağlanma

63

background image

Tablo 5-1

Desteklenen ağ protokolleri (devam)

Ağ türü

Desteklenen protokoller

Yalnızca TCP/IP IPv6 ağlar

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) v6

Çok Noktaya Yayın Bulma Protokolü (MLD) v1

Internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) v6

Desteklenen diğer ağ protokolleri

Ağlar Arası Paket Değişimi/Sıralı Paket Değişimi (IPX/SPX)

AppleTalk

NetWare Dizin Hizmetleri (NDS)

Birleştirici

Novell Dağıtılmış Yazdırma Hizmetleri (NDPS)

iPrint

Tablo 5-2

Ağ yönetimi için Gelişmiş Güvenlik özellikleri

Hizmet adı

Açıklama

IPsec/Güvenlik Duvarı

IPv4 ve IPv6 ağlarda ağ katmanı güvenliği sağlar. Güvenlik duvarı, IP trafiğinin
basit denetimini sağlar. IPsec, kimlik doğrulama ve şifre protokolleriyle ek koruma
sağlar.

Kerberos

Ağda oturum açan her kullanıcıya bilet adı verilen benzersiz bir anahtar atayarak,
açık ağda özel bilgi değişimine olanak verir. Bilet, daha sonra göndericiyi
tanımlamak için iletilere katıştırılır.

SNMP v3

SNMP v3 için şifreleme yoluyla kullanıcı kimlik doğrulaması ve veri gizliliği
sağlayan kullanıcı tabanlı bir güvenlik modeli kullanır.

SSL/TLS

Internet üzerinden özel belgeler iletmenize ve istemci ve sunucu uygulamaları
arasında gizliliği ve veri tutarlılığını güvenceye almanıza olanak verir.

IPsec grup yapılandırması

Ürüne gelip giden IP trafiğinin basit denetimiyle ağ katmanı güvenliği sağlar. Bu
protokol, şifreleme ve kimlik doğrulama yararları sağlar ve birden çok
yapılandırmaya olanak verir.

64

Bölüm 5 Ürünü Windows ile bağlama

TRWW