HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - EconoMode ile yazdırma

background image

EconoMode ile yazdırma

Bu ürün belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode ile daha az toner

kullanılarak sayfa başına maliyet azaltılabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de

azaltabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, yazıcı

kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve

kabul edilemez bir düzeye gelirse, yazıcı kartuşunu değiştirebilirsiniz.

NOT:

Windows için PCL 6 yazıcı sürücüsünde bu özellik mevcuttur. Bu sürücüyü kullanmıyorsanız,

HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak özelliği etkinleştirebilirsiniz.

1.

Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.

2.

Ürünü seçin ve Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklatın.

3.

Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

4.

EconoMode onay kutusunu tıklatın.