HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Sử dụng trình điều khiển máy in đáp ứng tốt nhất nhu cầu in của bạn

background image

Sử dụng trình điều khiển máy in đáp ứng tốt nhất nhu cầu in của bạn

Bạn có thể cần sử dụng trình điều khiển máy in khác nếu trang đã in có các dòng chứa hình ảnh
không mong muốn, bị mất chữ, bị mất hình ảnh, định dạng sai hoặc phông chữ bị thay đổi.

Trình điều khiển HP PCL 6

Được cung cấp dưới dạng trình điều khiển mặc định. Trình điều khiển này
được cài tự động nếu bạn không chọn một trình điều khiển khác.

Nên sử dụng để in trong tất cả các môi trường Windows

Cung cấp tốc độ, chất lượng in tổng thể tốt nhất, và hỗ trợ tính năng sản
phẩm cho hầu hết người dùng

Được phát triển để tương thích với Graphic Device Interface (GDI) của
Windows để cho tốc độ tốt nhất trong môi trường Windows

Có thể không tương thích hoàn toàn với các chương trình phần mềm tùy
chỉnh và các chương trình phần mềm của bên thứ ba dựa trên PCL 5

Trình điều khiển HP UPD PS

Nên sử dụng để in với chương trình phần mềm Adobe

®

hay với các chương

trình phần mềm đồ họa chuyên sâu

Hỗ trợ khi in trong trường hợp cần mô phỏng postscript hoặc hỗ trợ phông
chữ nhấp nháy postscript

HP UPD PCL 5

Nên sử dụng để in trong công việc văn phòng thông dụng trong tất cả các
môi trường Windows

Tương thích với các phiên bản PCL trước và các sản phẩm HP LaserJet cũ
hơn

Sự lựa chọn tốt nhất khi in từ các chương trình phần mềm của bên thứ ba
hoặc chương trình phần mềm tùy chỉnh

Sự lựa chọn tốt nhất khi hoạt động trong các môi trường hỗn hợp có yêu cầu
phải cài đặt sản phẩm theo PCL 5 (UNIX, Linux, máy tính trung ương)

Được thiết kế để sử dụng trong các môi trường Windows trong doanh nghiệp
sao cho có thể sử dụng một trình điều khiển duy nhất cho nhiều kiểu máy in

Được ưa chuộng sử dụng khi in từ một máy tính Windows di động đến nhiều
kiểu máy in

HP UPD PCL 6

Nên sử dụng khi in trong tất cả các môi trường Windows

Cung cấp tốc độ, chất lượng in tổng thể tốt nhất, và hỗ trợ tính năng sản
phẩm cho hầu hết người dùng

Được phát triển để tương thích với Graphic Device Interface (GDI) của
Windows để cho tốc độ tốt nhất trong môi trường Windows

Có thể không tương thích hoàn toàn với các chương trình phần mềm tùy
chỉnh hoặc chương trình phần mềm của bên thứ ba dựa trên PCL 5

Tải xuống các trình điều khiển máy in bổ sung từ trang Web này:

www.hp.com/go/

lj600Series_software

.

VIWW

Cải thiện chất lượng in 197