HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Xử lý kẹt giấy từ khu vực của bộ nhiệt áp

background image

Xử lý kẹt giấy từ khu vực của bộ nhiệt áp

Chỉ sử dụng quy trình này trong những trường hợp sau:

Giấy bị kẹt bên trong bộ nhiệt áp và không thể tháo ra khỏi khu vực nắp trên hoặc khu vực giấy
ra sau.

Tờ giấy bị xé rách trong khi bạn cố gắng xử lý kẹt giấy khỏi bộ nhiệt áp.

1.

Tắt sản phẩm.

2.

Xoay sản phẩm sao cho mặt sau đối diện với

bạn. Nếu có cài khay in hai mặt tùy chọn, hãy

nâng nó lên và kéo nó thẳng ra ngoài. Đặt

khay in hai mặt xuống bên cạnh.

3.

Rút dây điện ra.

CẢNH BÁO!

Bộ nhiệt áp rất nóng. Để tránh

bị bỏng nhẹ, hãy để bộ nhiệt áp nguội đi

trước khi tháo ra khỏi sản phẩm.

VIWW

Xử lý kẹt giấy 183

background image

4.

Mở ngăn giấy ra sau.

5.

Tháo ngăn giấy ra sau ra. Đặt ngón tay bạn

gần bản lề mặt bên trái và đẩy mạnh về bên

phải cho đến khi mấu chốt nối không còn nằm

trong lỗ ở bên trong sản phẩm. Xoay ngăn

giấy ra theo hướng ra ngoài để tháo nó ra.

6.

Nếu thấy có giấy, hãy lấy giấy ra.

Nếu không thấy có giấy, hãy đẩy hai cần gạt

màu xanh nằm ở hai mặt của bộ nhiệt áp lên,

và kéo bộ nhiệt áp theo hướng thẳng ra

ngoài.

7.

Lấy giấy bị kẹt ra. Nếu cần, hãy nâng thanh

dẫn nhựa, màu đen nằm ở phía trên của bộ

nhiệt áp để lấy được giấy bị kẹt.

THẬN TRỌNG:

Không sử dụng vật nhọn

hoặc bằng kim loại để lấy giấy ra khỏi khu

vực của bộ nhiệt áp. Bạn có thể làm hỏng bộ

nhiệt áp.

184 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

8.

Đẩy mạnh bộ nhiệt áp vào lại trong sản phẩm

cho đến khi các cần gạt màu xanh ở hai mặt

lắp đúng vào vị trí.

9.

Lắp lại ngăn giấy ra sau. Lắp chốt nối bên

phải vào lỗ ở bên trong sản phẩm. Đẩy bản lề

bên trái theo hướng vào trong, và trượt nó

vào lỗ nằm bên trong sản phẩm. Đóng ngăn

giấy ra sau.

10.

Cắm dây nguồn vào sản phẩm.

11.

Đặt lại khay in hai mặt tùy chọn vào vị trí cũ,

nếu bạn đã tháo nó ra.

VIWW

Xử lý kẹt giấy 185

background image

12.

Bật sản phẩm.

13.

Nếu thông báo kẹt giấy vẫn xuất hiện thì

nghĩa là tờ giấy vẫn bị kẹt trong sản phẩm.

Hãy tìm vị trí khác có kẹt giấy.