HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Các bộ phận tự sửa chữa

background image

Các bộ phận tự sửa chữa

Các bộ phận Tự sửa chữa của khách hàng sau đây có sẵn cho sản phẩm của bạn.

Các bộ phận được liệt kê là tự thay thế Bắt buộc sẽ do khách hàng lắp đặt trừ khi bạn sẵn sàng
trả tiền cho nhân viên dịch vụ của HP để thực hiện việc sửa chữa. Đối với những bộ phận này,
hỗ trợ tại chỗ hoặc trả lại kho không được cung cấp theo bảo hành sản phẩm HP của bạn.

Các bộ phận được liệt kê là tự thay thế Tùy chọn có thể do nhân viên dịch vụ của HP lắp đặt
theo yêu cầu của bạn mà không phải trả thêm phí trong thời gian bảo hành sản phẩm.

Mục

Mô tả

1

Tùy chọn tự thay thế

Số bộ phận

Hộp mực in màu đen
HP LaserJet

Hộp mực màu đen chuẩn

Bắt buộc

CE390A

VIWW

Số của bộ phận 209

background image

Mục

Mô tả

1

Tùy chọn tự thay thế

Số bộ phận

Hộp mực in màu đen
HP LaserJet

Hộp mực màu đen có dung
lượng cao

GHI CHÚ:

chỉ dành cho

kiểu M602 và M603

Bắt buộc

CE390X

Hộp 1.000 ghim dập

Cung cấp ba hộp ghim dập.

Bắt buộc

Q3216A

Bộ dụng cụ bảo dưỡng
phòng ngừa

Gồm một bộ nhiệt áp thay
thế, một trục truyền, dụng cụ
móc trục truyền, một con lăn
Khay 1, tám con lăn nạp, và
một đôi găng tay dùng một
lần. Bao gồm hướng dẫn để
cài đặt mỗi thành phần.

Bắt buộc

Bộ dụng cụ bảo dưỡng máy
in 110 V CF064A

Bộ dụng cụ bảo dưỡng máy
in 220 V CF065A

DIMM (mô-đun nhớ trực
tuyến đôi) bộ nhớ DDR2 144
x 32 chân, 512 MB

Tăng cường khả năng cho
sản phẩm để xử lý các lệnh
in lớn hoặc phức tạp.

Bắt buộc

CE483A

1

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập

www.hp.com/go/learnaboutsupplies