HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Dây cáp và mạch ghép nối

background image

Dây cáp và mạch ghép nối

Mục

Mô tả

Số bộ phận

Thiết bị máy chủ in HP Jetdirect

Thiết bị không dây USB HP Jetdirect
2700w

J8026A

Cáp USB

Cáp nối A-đến-B 2 mét (6 ft)

C6518A

210 Phụ lục A Nguồn cung cấp và phụ kiện của sản phẩm

VIWW

background image

B