HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Máy chủ web nhúng của HP

background image

Máy chủ web nhúng của HP

Sản phẩm này được trang bị một Máy chủ web nhúng của HP, cung cấp quyền truy cập thông tin về
sản phẩm và các hoạt động mạng. Truy cập Máy chủ web nhúng của HP từ Tiện ích HP. Mở menu
Cài đặt máy in, sau đó chọn tùy chọn Additional Settings (Cài đặt thêm).

Bạn cũng có thể truy cập Máy chủ web nhúng của HP từ trình duyệt Safari Web:

1.

Chọn biểu tượng trang ở bên trái của thanh công cụ Safari.

2.

Bấm vào logo Bonjour.

3.

Trong danh sách máy in, bấm đúp vào sản phẩm này. Máy chủ web nhúng của HP sẽ mở.