HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows

background image

In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows

GHI CHÚ:

Thông tin này chỉ áp dụng cho những sản phẩm không có phụ kiện in hai mặt tự động.

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình

phần mềm, bấm Print (In).

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút

Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences

(Tùy chọn).

3.

Bấm tab Finishing (Kết thúc).

116 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

4.

Chọn hộp kiểm Print on both sides

(manually) (In hai mặt (thủ công)). Bấm nút

OK để in mặt đầu tiên của lệnh in.

5.

Lấy xếp giấy đã in từ ngăn giấy ra, và đặt nó

vào Khay 1 với mặt đã in quay lên.

6.

Trên bảng điều khiển, bấm nút

OK

để in mặt

thứ hai của lệnh in.