HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Thay đổi số lượng bản in bằng Windows

background image

Thay đổi số lượng bản in bằng Windows

1.

Trên menu File (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp Print (In).

2.

Chọn sản phẩm, sau đó chọn số lượng bản in.

110 Chương 8 Tác vụ in

VIWW