HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Môi trường sử dụng

background image

Môi trường sử dụng

Bảng C-3

Điều kiện cần thiết

Điều kiện môi trường

In

Lưu trữ/chế độ chờ

Nhiệt độ (sản phẩm và hộp mực in)

7,5° đến 32,5°C (45,5° đến 90,5°F)

0° đến 35°C (32° đến 95°F)

Độ ẩm tương đối

5% đến 90%

35% đến 85%

224 Phụ lục C Thông số kỹ thuật của sản phẩm

VIWW

background image

D