HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Bộ phận làm bằng chất dẻo

background image

Bộ phận làm bằng chất dẻo

Các bộ phận làm bằng chất dẻo nặng trên 25 gram được đánh dấu theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp
tăng khả năng nhận biết để tái chế khi hết tuổi thọ của sản phẩm.